Day: January 2, 2022

เครื่องร่อน สี

เครื่องร่อนสีฝุ่น มีแบบไหนบ้าง สำคัญต่ออุตสาหกรรมอย่างไรเครื่องร่อนสีฝุ่น มีแบบไหนบ้าง สำคัญต่ออุตสาหกรรมอย่างไร

สีฝุ่น คืออะไร เป็นสีชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายผงแป้ง องค์ประกอบหลัก ได้แก่ แม่สี เรซิ่น และสารเคมีอื่นๆ  สีฝุ่น กลายมาเป็นวัตถุดิบสำหรับในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อะไหล่รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้อง สีฝุ่น ให้สีสันและความคงทนมากกว่าสีชนิดอื่นๆ แต่ปัญหาที่หลายๆ อุตสาหกรรมต้องเจอคือ ความบริสุทธิ์ของสี บางครั้งอาจเต็มไปด้วยสิ่งเจือปนและอนุภาคแปลกปลอม ส่งผลต่อคุณภาพสีและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เครื่องร่อนสีฝุ่น จึงเป็นเครื่องจักรที่เข้ามาปัญหาด้านนี้โดยเฉพาะ เครื่องร่อนสีฝุ่น ช่วยปรับปรุงคุณภาพของผงสีและสีฝุ่น ช่วยยกระดับมาตรฐานในกระบวนการกรอง การแยก และการร่อนกรอง