Tag: iOS 14

iOS 14 มีอะไรบ้าง

iOS 14 มีอะไรบ้างiOS 14 มีอะไรบ้าง

          ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) หรือชื่อเดิม iPhone OS เริ่มต้นด้วยการเปิดตัวของ iPhone เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับสมาร์ทโฟน (Smartphone) ของ Apple โดยเริ่มต้นพัฒนาสำหรับใช้ในโทรศัพท์ iPhone iPod Touch และ iPad โดยระบบปฏิบัติการนี้สามารถเชื่อมต่อไปยัง App Store สำหรับการเข้าถึงถึงแอพพลิเคชั่น(Application) Apple ได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบ