Tag: Work From Home

IT Gadgets

Work From Home ต้องมี gadgets อะไรบ้างWork From Home ต้องมี gadgets อะไรบ้าง

          ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ด้วยมาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติ หลายบริษัทก็ประกาศให้เจ้าหน้าที่ พนักงานอยู่บ้านแต่ไม่ใช่หยุดงาน นั่นหมายความว่า พนักงานและเจ้าหน้าที่ต้องนำงานกลับไปทำที่บ้าน หรือแม้แต่การประชุมก็ต้องเป็นการประผ่านทาง Application ต่างๆ หรือที่เรียกกันว่า Work From Home           “Work From Home” หรือที่หลายคนย่อว่า “WFH” ความหมายตรงๆ คือ “การทำงานที่บ้าน” เป็นเทรนด์การทำงานยุคใหม่ที่ตามมากับเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาไปจนทำให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีต้นทุนที่ต่ำลงประกอบกับพฤติกรรมการทำงานของคนรุ่นใหม่ที่มองหาการทำงานแบบอิสระ ให้คุณค่าทั้งงาน และการเดินทางเพื่อรับประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับชีวิต เมื่อเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเข้าถึงคนส่วนใหญ่