Day: June 21, 2021

นำเข้าสารเคมี

เหตุผลที่เรานั้นะต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยที่เรานั้นอาจจะยังไม่รู้เหตุผลที่เรานั้นะต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยที่เรานั้นอาจจะยังไม่รู้

ทรัพยากรธรรมชาตินั้นนับว่าเป้นหนึ่งในความสำคัญของโลกเราเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีการรณรงค์ในหลากหลายประเทศอย่างมากที่จะมีการให้ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ซึ่งทรัพยากรธรรมชาตินั้นเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ……เหตุผลที่เรานั้นะต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยที่เรานั้นอาจจะยังไม่รู้ ว่าทำไมแต่ละประเทศนั้นจึงมีการรณรงค์ในเรื่องของการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติกัน  เพราะทรัพยากรธรรมชาติใช้แล้วหมดไป   อย่างแรกเลยที่ทำให้เรานั้นจะต้องประหยัดทรัพยากร หรือ ใช้ทรัพยากรทดแทน นั้นก็เพราะว่าในการใช้งานนนั้นถ้าหากว่ามีการใช้งานนั้น ทรัพยากรธรรมชาตินั้นจะมีวันหมดไปอย่างไปอย่างแน่นอน ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ว่าในการใช้งานนั้นระยะยาวนั้นจะหมดไปอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นหลักสิบปี หลักร้อยปี สักวันต้องหมดอย่างแน่นอน ดังนั้นเพื่อการประหยัดทรัพยากร นั้นการเลือกใช้พลังงานทดแทนนั้นจึงว่าช่วยได้อย่างมากเลยนะครับ   เพื่อช่วยโลก   โลกของเรานั้นปัจจุบันนั้นมีภาวะโลกร้อน ที่เราพบเห็นได้อยู่ทุกวัน นั้นก็เพราะว่าบนชั้นบรรยากาศของโลกของเรานั้นเต็มไปด้วย คาร์บอนได้ออกไซด์ นั้นเอง ซึ่งการที่โลกของเรานั้นเกิดขึ้นเพราว่าการใช้งานจากหลากหลายปัจจัย และ หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญนั้นคือการนำเข้าสารเคมี การขนส่ง และ ยังมีในเรื่องของ การใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย  ดังนั้นเหตุผลที่เราจำเป็นต้องประหยัดพลังงานนั้นก็เพราะว่าจะช่วยให้โลกของเรานั้นเย็นลงด้วยนะครับ