Day: March 23, 2021

ร้านทำป้ายไฟ led

ประเภทของอุณหภูมิของแสงประเภทของอุณหภูมิของแสง

รู้หรือไม่ว่า แสงที่ตาเรามองเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ มีอุณหภูมิโดยเฉพาะของแต่ละตัวด้วย ซึ่งอุณหภูมิโดยเฉพาะของแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันเลยแม้แต่นิดเดียว และเมื่ออุณหภูมิโดยเฉพาะของแต่ละตัวไม่เหมือนกัน การใช้งานของแสงจึงแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้น บทความนี้เราจึงจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแสงกัน ว่าแต่ละแสงมีอุณหภูมิโดยเฉพาะที่แตกต่างกันอย่างไร และอุณหภูมิโดยเฉพาะของแสงแต่ละตัวนั้นเหมาะกับการใช้งานอย่างไร ว่าแล้วก็อย่ามัวเสียเวลา เราไปหาคำตอบนั้นพร้อมๆ กันเลย ประเภทของอุณหภูมิของแสง อุณหภูมิของแสง จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้ อุณหภูมิของแสงประเภทที่ 1 : เดย์ไลท์ (Day Light) โทนแสงสว่างตา เป็นโทนแสงเดียวกับแสงกลางวัน ให้แสงสว่างสูง ออกไปในโทนสีฟ้า มองเห็นได้ชัด